Hur gör jag nu?

Hur går man tillväga när det värsta har hänt? Att förlora en anhörig är en omvälvande händelse som leder till många frågor? En av de första sakerna man gör är att kontakta en begravningsbyrå.
Med många år av erfarenhet i begravningsbranschen är Benskiöld & Co ett mycket tryggt val. Du får också en omtanke och ett engagemang, som kan vara till stor hjälp i en svår stund. Vi vill hjälpa er att skapa ett ljust och personligt avsked då varje begravning är unik.
Varmt välkommen att kontakta oss- vi finns alltid för er.
Håkan, Göran, Urban och Nina
035-10 10 14
jour dygnet runt

Checklista inför begravningen

En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig och passa den avlidna och de efterlevande så bra som möjligt. Här följer en checklista över detaljer som kan vara bra att ha tänkt igenom innan planeringsmötet på begravningsbyrån.

Den avlidnes önskemål

· Dokumenterade önskemål (Livsåskådning, dokument typ Mina Önskemål, Önskemål inför livets slut eller Livsarkivet)
· Muntligt uttalade önskemål
· De efterlevande
· Vilka ska anges i dödsannonsen
· Begravning i enskildhet
· Hjälp med kontakter
· Barn och ungdomar inom familjen
· Grannars och släktingars barn
· Tidigare äktenskap eller relationer
· Konflikt mellan anhöriga
· Dubbla avsked

Personligt avsked

· Se den avlidne i kistan
· Fotografera

Val av kista och urna

· Typ av kista. Färg. Eget täcke, kudde, lakan
· Typ av urna

Klädsel i kistan

· Svepdräkt
· Egna kläder, nattkläder, gångkläder, högtidskläder
· Frisyr och smink
· Delta i svepningsarbetet
· Lägga med något i kistan (tex barnteckning, brev, fotografi, bibel, annat)

Dödsannons/Tillkännagivande

· Tidningar och orter
· Internet
· Symbol och vers
· Sorgbrev och sorgkort
· Vilka anhöriga ska anges i tillkännagivandet

Minnesgåvor

· Önskemål från den avlidne
· Intressen/livsgärning
· Bidrag till forskningsändamål

Tid och plats för begravningen

· Kyrka, kapell, församlingslokal
· Vid graven
· Veckodag och tid (morgon, lunchtid, eftermiddag)

Val av ceremoni

· Svenska kyrkan
· Annat trossamfund
· Borgerlig begravning

Jordbegravning eller kremationsbegravning

· Den avlidnes önskemål
· Anhörigas önskemål
· Befintlig grav
· Släkttradition
· Lokal sedvänja

Präst / Officiant

· Församlingens präst
· Borgerlig officiant

Klädsel på begravningen

· Mörk klädsel, formell klädsel, valfri klädsel, barnens klädsel
· Meddelas i annons, sorgbrev / kort

Avstämning före begravningen

· Förberedelser ceremonidagen
· Placering i kyrkan
· Gå in före eller efter gästerna
· Barn

Blommor och utsmyckning

· Blomsteruppsättning på kistan
· Annan kistdekoration
· Bårtäcke
· Utsmyckning i kyrkan/kapellet
· Kransar/buketter
· Handbuketter

Sång och musik

· Psalmer (i samråd med präst/officiant)
· Solist, kör, flöjt eller annat instrument
· Inspelad musik

Tryckta program

· Punkter i programmet
· Psalmer, symboler, bilder
· Medverkande
· Antal program

Fotografering

· Stillbildsfotograf, video
· När fotografera/filma

Val av begravningsplats/kyrkogård

· Hemförsamling
· Uppväxtförsamling
· Födelseförsamling
· Släktens församling

Val av gravplats

· Jordgrav
· Urngrav
· Befintlig familjegrav (gravbrev)
· Strö askan över naturmark eller vatten
· Minneslund eller annan skötselfri grav
· Gravskötsel

Gravsättning vid jordbegravning

· Avsked vid graven eller i kyrkan/kapellet
· Bära ut eller transportera blommor till graven

Gravsättning vid kremering

· Tidpunkt
· Vem sänker urnan
· Ceremoni (tal, sång, diktläsning)

Bärare / bärarlag

· Bärarlag vid jordbegravning
· Sänkning av kistan

Gravsten

· Material, form, storlek
· Plats för flera namn
· Text (födelseort, levnadsbeskrivning)
· Symbol
· Kompletterande text
· Tillfällig gravvård

Minnesstund

· Inbjudan i förväg
· Lämplig lokal/plats
· Program
· Gästbok
· Meny
· Dukning och arrangemang
· Placering och servering
· Minnesbord
· Tackkort och tackannons
· Tackbrev eller kort
· Personligt tack
· Text/bild, utformning
· När och till vilka
Om det finns funderingar och frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 035-10 10 14, jour dygnet runt.